Odpustky násilně vybírané to jsou daně

P1040432

Jenom elita je svatá a každý kdo není členem mocné a bohaté elity je hříšník a musí elitě platit daně a poplatky jinak skončí ve vězení nebo jako otrok. Co je dovoleno elitě to je zakázáno pracujícím ubožákům, rovnost a svoboda je tam kde nejsou výhody a jistoty pro mocné a bohaté elitní parazity.

Z utrácení za zbytečnosti a luxus se pozná elita, ubožáci mají dneska akorát dluhy a bojí se exekutorů aby se z nich nestali bezdomovci. Pokud hledáme Boha, tak hledáme to jak se dostat do svaté elity, abychom se zde měli v konzumním ekonomickém ráji božsky.

Když si už elita neví rady s problémy, tak následkem jsou revoluce a války, selhávání elit je způsobeno tím, že elity jsou daleko od pracujících, a snaží se vše ovládat pomocí svých politických a byrokratických zástupců, a to ale ekonomicky a sociálně nefunguje, protože zástupci jsou chudí a bezmocní.

Komu není rady, tomu není ani pomoci, elita si myslí že nepotřebuje od nikoho rady, a že ona je vševědoucí a dokonalá, je to jenom opilost mocí a bohatstvím, po každé opilosti následuje ale deprese. Je to jako s půdou, pokud vykácíte v tropech prales tak brzo zde bude jenom poušť, svět potřebuje začít sázet globálně smíšené pralesy a nepotřebuje betonové dálnice, a obrovská přelidněná města, co zde znečišťují průmyslem životní prostředí.

Reklamy

S jinověrci nelze mít smilování

IMG_7525

Ekonomika je v krizi, protože o nás bez nás rozhodují politicky mocní a psychicky nemocní amatéři. Přečtěte si diplomové práce lidí, co zde mají moc a bohatství, zjistíte to že jsou to psychičtí ubožáci, co nemají praktické znalosti ve svojí specializaci.

Představme si členy naší chybné vlády, jak hrají s počítačovým programem šachy, statistické porovnání, by ukázalo to že jejich inteligence, je na úrovni inteligence děti ve veku 12 let! Jak je to možné, že se do vysokých státních a podnikových funkcí dostali staří hlupáci, co mnoho amatérsky chybují, a neradi pracují.

Příčinou je víra v ekonomické a sociální zázraky, ten kdo věří v zázraky, je jako narkoman, který věří že drogy vyřeší jeho problémy, pořád slyšíme od elity ubohé výmluvy, ale pravdou je, že příležitost dělá z lidí parazity!

Je třeba zavřít vysoké a střední školy globálně, zrušit všechny tituly co lidi mají, posuzovat lidi jenom z GVKB testů, které každý měsíc globálně provede GVKB testovací automat s GVKB umělou inteligencí, takto se eliminuje každá chybná vláda, která způsobila to že je zde krize.

Zavede se globálně známkování jako je to ve škole, lidi budou nosit na oblečení povinně známku, aby každý věděl, to kdo je ten druhý, a nezdržoval se dialogem, s někým kdo má na oblečení známku číslo pět, pokusy o klamání druhých by se logicky trestali smrtí s jinověrci nelze mít smilování jenom víra v GVKB je správná. 

Když staré lži nefungují, tak vznikají nové lži

P1040437

Vše zde jsou nádoby které se naplňují a vyprazdňují, obsah nádob je různý, ale každá nádoba je zde dočasně, protože jí nahradí nová lepší nádoba. Každé živé tělo je nádobou, pro mnoho živých systémů, pokud se nádoba rozbije, tak všechny živé systémy v nádobě zemřou, nádobou zde může být i; rodina, organizace, národ, ideologie, atd. v nádobě se má dobře to, co je na vrchu nádoby, zde je existenční ráj, dole je logicky existenční peklo.

Boj a soutěž o to, dostat se na vrchol nádoby, dělá z lidí kariéristy, bez charakteru a citu. Když staré lži nefungují, tak vznikají nové lži, místo svatých pastýřů, zde jsou politici a byrokraté, kostýmy se upravili podle módy, a podle módy se upravili i lži, podstata kterou je lakomost a pyšnost, zde zůstala. Peníze těm co zde berou vysoké platy a vysoké úplatky nesmrdí, nadbytek logicky vytvoří nedostatek, aby někdo zde měl svoje soukromé letadlo, tak jiný zde musí spát na ubohé ubytovně, a jíst nekvalitní potraviny.

Jsou peníze ekonomický symbol?

P1040446

Pomož si sám a bude ti pomoženo, od druhých nemůžeš očekávat to že ti pomohou, každý parazit zde bojuje jenom sám za sebe, všechny vztahy mezi parazity jsou jenom dočasným obchodem, ve kterém je mnoho problémů a nejistoty. Všechny teorie v praxi selhávají, praxe je živá a teorie jsou mrtvé. Láska je zde už jenom za peníze, nemáš peníze tak nemáš zde ani lásku, kolem pyšnosti a lakomosti se točí tento konzumní svět.

Konzumní svět nikdy a nikde nebyl ideální, nevěř na; pohádky, náboženství, sekty, politiku, reklamu, kouče, léčitele, lékaře, ekonomy, filosofy, atd. vše je zde jenom o tom, jak parazitovat a mít tak zde výhody, díky kterým jsme nad problémy. Jenom z utrácení času a peněz, poznáš lidi a organizace, tam kde se všude na všem mnoho šetří časem a penězi, tam se blíží konec existence organizace nebo jedince.

Investovat se vyplatí do toho co ekonomicky roste, často je zde snaha vytvářet proto iluze růstu, aby se oklamali investoři. Roste zde jenom to, co zde má výhody a jistoty, díky centralizaci nebo monopolu, v konkurenčním prostředí je každý ekonomický růst jenom iluzí, protože konkurence nikdy nespí, a brzo najde nějaký způsob, jak zlikvidovat svoji konkurenci. Období uzavřených centrálních systémů končí, aby se mohlo všude nakupovat, musí se i všude utrácet, plýtvání penězi za lidi, nebo za organizace, co nevytvářejí žádný skutečný zisk, začíná končit!

Přichází období úkolové práce, které nahrazuje období časové práce, hlavním úkolem je zde úspěch, který umožní růst. Největším současným problémem jsou dezinformace, které jsou nám svaté, bez poznání GVKB objektivní pravdy, zde není možný evoluční růst, mnoho subjektivních pravd, to jsou jenom svaté dezinformace. Zákon gravitace je objektivní pravdou, a zákony které sepisují církve a politické strany, to je jenom subjektivní pravda, která je zde dočasně, a jenom na malém teritoriu.

Stát je politický symbol, bůh je náboženský symbol, prapor je mocenský symbol, peníze jsou ekonomický symbol, nemoci jsou lékařský symbol, atd. žijeme ve světě ubohých symbolů, co jsou nám svaté! Komu není rady tomu není pomoci, pokud je někdo závislý na svatých symbolech, tak on musí existovat za trest v konzumním očistci, ve kterém je jenom otrokem svých ubohých závislostí.

Pravdu o sobě najdete jenom ve statistice

P1040452

Víme o tobě vše, všude tě statisticky sledujeme, jsi už jenom číslem v našich statistikách, už brzo ti to tady spočítáme, a ukážeme ti, že jsi zde jenom zbytečnou nulou, protože inteligentní roboti pracují jako roboti, o tom to je, že úspěch elitě nesmrdí.

1
Délka lidského života se v posledních 50 letech zvýšila více než v minulých 200 000 letech lidské existence.

2
Na lidské kůži existuje více forem života, než lidí na celé planetě.

3
Průměrný člověk si v průběhu svého života zívne asi 250 000.

4
Průměrný občan USA sní za celý život 35 tun potravin.

5
Lidská kůže se za život obnoví v průměru 900 krát.

6
Průměrný člověk vyprodukuje za život asi 25 000 litrů slin. To by stačilo na zaplnění dvou bazénů.

7
Průměrný člověk stráví 3 měsíce svého života sezením na záchodě.

8
Průměrný člověk udělá za celý život 183 755 600 kroků.

9
Z průzkumu vyplynulo, že muži stráví téměř rok svého života zíráním na ženy.

10
80 % lidstva žije za méně než 10 USD za den.

11
Průměrný člověk stráví více než 5 měsíců svého života na telefonu.

12
Neustálý proud malých úspěchů dělá lidi spokojenější než několik málo významných úspěchů.

13
Lidé s mnoha přáteli žijí o 3,7 let více než ti, kteří žijí izolovaně.

14
Sezení více než 3 hodiny denně může zkrátit průměrnou délku života člověka o 2 roky.

15
Ženy žijí déle než muži. Částečně proto, že jejich imunitní systém stárne pomaleji.

16
Muži stráví ve svém životě téměř 6 měsíců holením.

17
Běžci žijí v průměru o 6 let déle.

18
Spánek kratší než 7 hodin denně zkracuje vaší délku života.

19
Většina lidí může přežít až 2 měsíce bez jídla, ale jen 11 dní bez spánku.

20
Průměrná Britka utratí za celý svůj život 160 000 USD za make-up.

21
Kdyby si všichni na světě umyli správně ruce, mohlo by být zachráněno zhruba 1 000 000 životů ročně.

22
Průměrný člověk stráví 2 týdny svého života líbáním.

23
1 z 5 Američanů věří, že konec světa přijde během jejich života.

24
Ženy stráví téměř jeden rok ze svého života rozhodováním, co si vzít na sebe.

25
Lidé tráví třetinu svého života spánkem. To je asi 25 let.

26
Rodiče novorozenců přijdou během prvních 2 let života jejich dítěte o 6 měsíců svého spánků.

27
Každý rok se průměrná délka života zvyšuje o 3 měsíce.

28
Průměrná britská žena vlastní ve svém životě 111 kabelek.

29
82 % Američanů věří v nějakou formu posmrtného života.

30
Průměrný člověk ujde během svého života 120 000 kilometrů, což znamená, že projde 5 krát kolem světa.

31
Průměrný člověk stráví 6 let svého života sněním.

32
Na světě žije 1 člověk ve věku nad 110 let ze 7 milionů lidí.

Ano, za vším je deprese

P1050265

Na počátku stvoření života byla deprese, deprese narůstala, až to dospělo ke vzniku programů, a potom ke vzniku inteligence, jsou takové evoluční vlny, kdy jednou jsme dole a jindy jsme nahoře. Díky zlu, může vzniknout zde dobro, díky chybám, vzniká bezchybnost, atd. pokud hledáme Boha, tak příčinou jsou naše deprese, ten kdo nemá deprese, ten je zde bohem. 

Všiml jsem si toho, že nikdo se nezajímá o obecné problémy civilizace a národa, a každý se zajímá jenom sobecky o svoje soukromé problémy, každý se uzavřel do svojí plechovky, a to co se děje mimo jeho soukromou konzervu, to je mu ukradené! 

V depresi je dneska; politika, ekonomika, věda, umění, filosofie, morálka, rodina, atd. každý se jenom stará o svoje a tím je to celé začarované, přijdete s problémem za profesionálem, a on jenom myslí na to, jak vás okrást o peníze a čas! Proč bychom nemohli vydělávat na depresi, peníze přeci elitě nesmrdí a vydělávat lze dneska takřka na všem! 

Proč bychom nemohli v laboratoři vytvořit chřipkový virus, který by z lidí udělal levné otroky konzumní civilizace, takto by se mohli snadno globálně vybírat veliké daně, nezaplatíš za GVKB lék na chřipku tak zemřeš, jak geniální manipulace, pochopitelně nikdo by nevěděl to, že jde o zločinecký záměr nadnárodních korporací, jak z lidí udělat konzumní levné otroky. Tím už bychom nepotřebovali; politiky, kněze, reklamu, atd. chceš žít, tak si kupuj po celý život drahý GVKB lék, nemáš peníze tak zemřeš.

Ano, bez práce nejsou koláče

P1050259

Ano, je třeba bojovat se zaostalostí! Nestačí jenom povrchní boj, je třeba jít do hloubky a nahradit lidi za roboty, nejvíce zaostalosti je u člověka, který je pomalý a mnoho chybuje. Nejsme tak bohatí, abychom mohli šetřit na tom, že nahradíme lidi za roboty, nejsou lidi, tak nejsou s lidmi ani už žádné problémy, je třeba začít s globální genocidou, která na věčné časy eliminuje zaostalého člověka, z moderní GVKB robotické civilizace. 
Je třeba začít likvidovat člověka nenápadně pomocí GVKB ekonomiky, kdy budeme zvyšovat nezaměstnanosti a snižovat kupní sílu lidí, je třeba lidi dostat na ekonomické dno, kdy nebudou mít domov a nebudou mít co jíst. 
Zavede se jednotný globální plat 11 000 Kč hrubého, za 160 hodin měsíčně, nebudou možné placené přesčasy a nebudou zde ani možné prémie, a jiné možnosti navyšování platů. Prezident republiky, bude mít stejný plat, jaký má zaměstnanec soukromé bezpečnostní služby.
Skončí období kariéristického boje, o dobře placená místa, nebudou zde už pracovní smlouvy, GVKB globální umělá inteligence, bude přidělovat všem lidem zaměstnání, jeden den budeš prezidentem republiky a druhý den budeš zaměstnanec soukromé bezpečnostní služby. 
Ceny se globálně nastaví tak, aby lidi neměli už peníze na luxus a drogy, z obchodů zmizí; víno, slivovice, cigarety, šperky, atd. ten kdo nebude každý den v roce pracovat, ten nebude ani jíst, nebudou zde už sociální podpory pro nepřizpůsobivé občany, nebo pro invalidy a důchodce. 
Zruší se lidem možnost mít soukromí, nebudou zde už soukromé byty, a soukromé pozemky, lidi budou spát jenom na levných ubytovnách, kdy na jednom pokoji budou tři lidi, aby se využila dobře kapacita domů a nebyli zde prázdné byty, které se zneužívají pro prostituci, a jiné chybné činnosti. 
Děti se rodičům po narození odeberou a svěří se výchovným GVKB ústavům, kde budou do té doby, než získají vysokoškolské vzdělání s praxí, pokud se bude dítě špatně učit, tak nedostane jídlo a zemře hlady, lidi tak konečně pochopí, že bez práce nejsou koláče. Podívejme se na včely, jak žijí, a pochopíte, co vás bude brzo čekat, jak si to zde globálně uděláme, takové to zde i budeme mít, dobrota je přeci žebrota!

Ano, lépe se má ten kdo má výhody a jistoty

P1050255

Zjednodušeně jde o to, kolik peněz si vyděláte za hodinu práce, zjistil jsem, že čím méně je peněz za hodinu práce, tím horší je to i práce. Podívejme se na hodinu práce politika a hodinu práce pomocného dělníka na stavbě. 
Politik sedí v kanceláři, kouří cigarety, pije slivovici, a dělník má v ruce krumpáč a lopatu, nadbytek je zde díky nedostatku, otrokářství nezaniklo, jenom se přizpůsobilo moderní době. Tak to vypadá v Praze v roce 2017, jak to ale bude vypadat v Praze v roce 2117? 
S příchodem; digitalizace, optimalizace, automatizace, atd. začalo docházet k tomu, že místo lidí pracovali; počítače, automaty, roboti, atd. to znamenalo velikou úsporu na nákladech za mzdy, některé globální korporace začali díky modernizaci rychle bohatnout a začali s velikým propouštěním zaměstnanců. Nejprve se začali propouštět dělníci, to je současnost, ale potom se začali propouštět i lidi v kancelářích a to je blízká budoucnost. 
Základem transformace se stalo dálkové ovládání, nejprve se používali telefony se sluchátkem, a potom přišla digitalizace, a najednou zde bylo obrovské množství věcí a systémů na dálkové ovládání. Po digitalizaci přijde robotizace spojená s umělou inteligencí, pro lidi už práce za mzdu nebude, a co budou lidi dělat, když nebudou moci vydělávat peníze a ty utrácet? 
Nastane období migrace, lidi opustí civilizaci a budou hledat místa, kde není civilizace, jelikož jsou lidi rozmazlení a zdegenerovaní tak nedokážou existovat mimo civilizaci a dojde ke genocidě u lidského druhu, ano v Praze v roce 2117 už nebude žít žádný člověk!

Ano, žijeme v době polotovarů

P1040738

Občas si myslím, že vše je zde naklikáno pomocí myši, na vše jsou připravené programy a šablony, žijeme v době polotovarů, ze kterých si můžeme vytvořit vše, co potřebujeme. Když se koukám na bezcharakterní politiky, spatřuji jenom ideologické polotovary, ze kterých lze vytvořit mnoho politických stran a hnutí. 

Užíváme samé polotovary, a nevíme vůbec o tom, z čeho se tyto polotovary skládají, a jak fungují, jsme už jenom diváci, v tomto konzumním divadle, kde je vše jenom obchod. Když ve válce zbytečně zemře mnoho miliónů lidí tak nikdo za nic nemůže, každý přeci jenom plnil profesionálně svoje povinnosti, a byl jenom malým bezvýznamným kolečkem, v tomto obrovském konzumním stroji. 

Ti co jsou mocensky nahoře, neustále slibují těm, co jsou mocensky dole, že jim bude ekonomicky lépe, v minulosti zase náboženství slibovalo, že po smrti bude věřícím v ráji lépe, reklama nám slibuje, že nám bude lépe, pokud si koupíme to, co nám reklama nabízí, vše je zde založeno na tom, abychom se měli všichni lépe, a měli jsme všichni chléb a hry. 

Je zde ale mnoho cynických skeptiků, co pořád něco kritizují, proto se zavádí cenzura a diktatura, kdo nejde pokorně s těmi, co jsou mocensky právě nahoře, ten jde proti nim, a bude s ním proto zle naloženo, aby zde zvítězila láska a pravda, nad nenávistí a lží. V minulosti se kacíři upalovali na hranici, dneska se z cynických skeptiků, dělají zase pomocí exekutorů bezdomovci.