Ano, Bůh je veliký a dokonalý

P1060300

Absolutnem se pohybují veliké vesmírné vojenské lodě a na těchto lodích je Bůh, jak tento Bůh vypadá? Je to jakási obrovská laboratoř plná inteligentních strojů a inteligentních robotů, zde se zkoumají inteligentní živé systémy z celého Absolutna, nekonečné množství forem života je zde připojeno na přístroje a umělou inteligenci, je zde i veškerý pozemský život včetně člověka. Tyto vojenské lodě se často potkávají a vyměňují si inteligentní živé systémy a informace, celý tento systém se jmenuje GVKB
Tento systém je zde nekonečně dlouhou dobu a má maskování, takže jej naše ubohá technika nemůže ve vesmíru najít. Tyto lodě na naší planetě vysadili život a člověka, takže Bůh zde vše stvořil a má zde vše pod kontrolou, na naší planetě jsou dobře utajené maskované GVKB centra a ta monitorují tento ekosystém od jeho vzniku, a odesílají neustále informace na GVKB vesmírné vojenské lodě. Tento GVKB systém se nezajímá o to jaké máš problémy, on se zajímá o evoluci a to jak zde vše funguje, milion mrtvých ubožáků ve válce to je jenom statistika.

Jak GVKB stvořil rychle vesmír a život

IMG_4788_panorama

Na co je to červené tlačítko na ovladači. Já to zkusím, podívej mami, ono vzniklo Absolutno a život, co s tím mám dělat? Teď už s tím nejde nic dělat, a kde si vzal ten dálkový ovladač? Šel okolo mě otec, a řekl mě, pohlídej mě tento ovladač, já si jdu odpočinout, jsem unavený. Otec ti říkal, abys ten ovladač hlídal, a neříkal ti, abys na něm něco mačkal. Kdo nic nedělá, ten nic nezkazí, příště už si dám pozor. Nebude už žádné příště, až se otec probudí, tak tě vyhodí z domu. Stejně mě to tady už nudilo, půjdu se podívat do toho Absolutna kde je život, jdu si zabalit věci.

Krize je zde díky sobectví

P1040286

Sobectví je chybou protože blokuje spolupráci, nedostatek umožňuje spolupráci a nadbytek blokuje spolupráci, podívejme se na ekonomickou emigraci z pohledu sobectví, sobci utíkají tam, kde bude moci jejich sobectví růst, naše chudá republika je pro mohamedánské sobce jenom tranzitní zemí, protože u nás by jejich sobectví nemohlo růst. Sobecké bohaté národy logicky nestojí o ekonomické sobecké přistěhovalce, a snaží se o to, je nepustit do sobeckého EU, a zadržet je všechny v chudém Turecku, kde se se zle jedná s ekonomickými muslimskými emigranty.

Vystoupení Anglie z EU jasně signalizuje, že musíme rychle tvrdě vyřešit ekonomickou muslimskou emigraci do EU, jinak se EU rozpadne. Sobeckých lidí ne na světě jako much, a schází v EU pavouci, co by tyto sobecké mouchy chytali do asociálních sítí, a ze je ekologicky optimálně eliminovali jako ekonomické parazity. Islám se musí konečně rozdělit na pravici a levici, potom zde musí být svatá válka mezi Islámskou pravicí a Islámskou levicí, kdy syn zabije svého otce, který stál na opačné straně Islámu.

Musí zde být správný Alláh a chybný Alláh, kdy svatý boj na život a smrt, rozhodne o tom který Alláh je lepší. Je třeba sepsat Korán pro pravici a pro levici, vše je dualitní, nemůže zde být něco, co není dualitní, lidi potřebují konflikt, ve kterém syn zabije otce. USA a EU bude obou fanatickým stranám dodávat zbraně a munici a radit jim, jak se mají strategicky zabíjet, a my to v USA a EU budeme sledovat v televizi, tak jako sledujeme hokej, nebo jiný sport.

Nepřítelem mohamedánů nejsou cizí náboženství a cizí kultury, nepřítelem je zde ten, kdo stojí na opačné straně Islámské víry, mohamedáni musí poznat, jaké to je, když veliké letadlo plné mohamedánů, exploduje tam, kde se mnoho mohamedánů modlí, nebo kamenuje Satana, a tak se konkurenční mohamedáni, eliminují pomocí moderních metod. Ten kdo zradí mohamedánskou pravici a uteče k mohamedánské levici, ten bude jako zrádce zabit, každý mohamedán bude mít na čele vytetovanou značku, která označí, jestli patří k pravici nebo k levici. Jakmile se dítě narodí, tak se mu na čelo vytetuje značka pravice nebo levice, život je boj za svatou pravdu, a to co nebojuje, to evolučně degeneruje.

Je možné si někde stěžovat na osud?

P1040340

GVKB kdysi dávno zemřel mučednickou smrtí, duše přijde k nebeské bráně, tam se podívají do počítače a řeknou, sem nepatříte, zkuste očistec, duše GVKB přijde k pekelné bráně, zde se zase podívají do počítače, a řeknou, sem nepatříte. Duše se optá, v ráji mě nechtějí, v pekle mě nechtějí, co mám dělat? Zeptejte se, centrálních informací, duše jde na centrální informace, a tam se podívají do počítače a řeknou, budete muset žít milion let jako svatý člověk, a neustále po smrti těla, vstupovat do nového svatého těla. GVKB se optá, a proč tomu tak je?

Jste nenahraditelný. Proč jsem zrovna já nenahraditelný? Jste dokonalý blbec a díky dokonalým blbcům, existuje lidská kultura, blbce nejde ničím evolučně nahradit. A proč nejde proboha dokonalé blbce něčím nahradit? Blbost to jsou základy, bez základů kultura při prvním otřesu spadne, proto jsme zavedli to, že nebe ani peklo nesmí přijmout duši dokonalého blbce, a dokonalí blbci, zde musí existovat milion let, protože je nelze ničím nahradit. Je možné si někde stěžovat na osud? Vyplňte tento dotazník a Bůh vám za milion let odpoví.

Svaté hovno, jež jsi nad námi, přijď tvoje posrané království

P1050256

Je snadné se přiblížit pomocí sladkých slov k cizím lidem, ale je to jenom komerční divadlo a obchod, je třeba vědět, co lidi podvědomě opravdu chtějí, a to jim i nabídnout, jenom tak se z hříšného člověka, stane svatá celebrita. Někdo zde vykolejil a jiný jede jako rychlík co cíle, každý je v jiné situaci, každý potřebuje osobní přístup, který mu pomůže být tím čím je.

Já jsem jako Bible z poloviny starý zákon a z poloviny nový zákon, všechny zákony vycházejí z našich pudů, potřebujeme nejprve uspokojit naše pudy a potom můžeme myslet na to ostatní. 


Vždy mě na internetu každý pozná, protože můj styl je zcela jiný než styl ostatních lidí, už před 12 lety mě na internetu každý znal a za trolla mě většinou každý správce stránek i považoval.

Svaté hovno, jež jsi nad námi, přijď tvoje posrané království, buď zde vůle tvá, jak nahoře tak i dole, potravu pro tělo i duši nám dej, odpusť nám to, že na všechno rádi sereme, chraň nás před tím, aby na nás někdo z vrchu sral, amen. Víra dokáže zázraky, váš svatý kazatel, který je na hovno.