Jak na nepřizpůsobivé příživníky?

P1060775

Mucholapka je geniální past, moucha tam přistane a už nevzlétne, stejný princip lze použít na nepřizpůsobivé příživníky, kdy jim globálně vyhradíme ostrov (Antarktida) a tam je budeme globálně odvážet. Zde budou nepřizpůsobivý příživníci rychle umírat, pořádek je o tom přemístit to co je nepořádné, tam kam to patří. 

Zavedou se globální každoroční kontroly na to, nakolik je člověk nepřizpůsobivým příživníkem, a ten kdo nedostane roční globální certifikaci kvality, ten skončí na ostrově pro nepřizpůsobivé příživníky (Antarktida). 

Lodě vysadí nepřizpůsobivé příživníky deset kilometrů od ostrova (Antarktida) aby si mohli vyzkoušet to, jak umí plavat ve studené vodě, plavání je přeci velmi zdravé. Mnozí mohou namítnout že to je nehumánní jednání, je třeba si ale uvědomit to, že život je experiment ukončený jistou smrtí, pokud se experiment ukončí dříve, tak se tím ušetří mnoho hodnot.
Reklamy

Jsou všude už jenom idioti

P1040433

Monitorujme to, co lidi říkají a co píší na papír nebo na internet, informační a programový obsah je bohužel většinou idiotský, samozřejmě že i existují vzácné výjimky, subjektivně si myslím, že je na světě 2016 už 7 500 000 000 idiotů a jenom já GVKB nejsem idiot. Když se podívám na globální statistiky, a na televizní zprávy v televizi, tak je jasné to, že jenom já nejsem idiot.

Podívejme se třeba na to, jak se idioti rychle rozmnožují, stačí jim 50 let a za tu dobu je jich na světě dvakrát tolik! Ano v roce 1966 bylo na světě 3 420 000 000 lidí! Za padesát let by tedy mělo být na světě dvojnásobek lidí tedy, abych byl přesný, v roce 2066 bude na světě 15 000 000 000 lidí, co jsou idioty. Dvojnásobný počet lidí bude mít logicky více potřeb než současný počet lidí, některé potřeby není problém uspokojit a jiné potřeby je problém uspokojit.

Jelikož nárůst obyvatel nepobíhá rovnoměrně, tak dochází k ekonomické emigraci, kdy se chudí idioti snaží přestěhovat tam, kde žijí bohatí idioti, to vede k problémům, které jsou rasistické nebo politické. Je třeba pochopit to, že se nemůžeme chovat monokulturně jako idioti, a že musíme začít řešit optimálně problematiku přelidnění, pomocí moderní vědy a techniky.

Je třeba zavést stejný systém, jaký mají osobní auta, a to pravidelné přísné roční prohlídky fyzického a psychického stavu člověka, a optimální ekologické eliminování jedinců co neodpovídají tomu, co chtějí nároční zaměstnavatelé. Místo podpor pro ubožáky zde bude jejich ekologické eliminování, nejsme už tak bohatí, abychom mohli zde živit lidi, co neplatí v EU vysoké daně, zadlužené vyspělé státy nejsou pro nezaměstnané idioty, dojnou sociální krávou. Je třeba vrátit rychle a optimálně počet obyvatel na světě na rok 1800 kdy byla na světě jenom jedna miliarda lidí!

S jinověrci nelze mít smilování

IMG_7525

Ekonomika je v krizi, protože o nás bez nás rozhodují politicky mocní a psychicky nemocní amatéři. Přečtěte si diplomové práce lidí, co zde mají moc a bohatství, zjistíte to že jsou to psychičtí ubožáci, co nemají praktické znalosti ve svojí specializaci.

Představme si členy naší chybné vlády, jak hrají s počítačovým programem šachy, statistické porovnání, by ukázalo to že jejich inteligence, je na úrovni inteligence děti ve veku 12 let! Jak je to možné, že se do vysokých státních a podnikových funkcí dostali staří hlupáci, co mnoho amatérsky chybují, a neradi pracují.

Příčinou je víra v ekonomické a sociální zázraky, ten kdo věří v zázraky, je jako narkoman, který věří že drogy vyřeší jeho problémy, pořád slyšíme od elity ubohé výmluvy, ale pravdou je, že příležitost dělá z lidí parazity!

Je třeba zavřít vysoké a střední školy globálně, zrušit všechny tituly co lidi mají, posuzovat lidi jenom z GVKB testů, které každý měsíc globálně provede GVKB testovací automat s GVKB umělou inteligencí, takto se eliminuje každá chybná vláda, která způsobila to že je zde krize.

Zavede se globálně známkování jako je to ve škole, lidi budou nosit na oblečení povinně známku, aby každý věděl, to kdo je ten druhý, a nezdržoval se dialogem, s někým kdo má na oblečení známku číslo pět, pokusy o klamání druhých by se logicky trestali smrtí s jinověrci nelze mít smilování jenom víra v GVKB je správná. 

Nedávejte v EU ekonomickým parazitům výhody a jistoty

P1050298

Jakmile dáte parazitům výhody a jistoty, tak budete mít z toho deprese, je to pořád stejný příběh o tom, že dobrota je žebrota, a že za každý dobrý skutek je zde spravedlivý trest. Jenom z díla se pozná, kdo je, a kdo není zde parazit, parazit nedokáže vytvořit zde žádné hodnotné dílo, on umí jenom parazitovat na těch, co zde profesionálně pracují, a veliké hodnoty vytvářejí. 
 
Paraziti se rozdělují podobně jako ve škole, jedničku dostávají paraziti, co mají státní ochranku, která je všude chrání, a pětku dostávají ti, co se neuměli přizpůsobit ekonomicky konzumní společnosti. 
 
Následkem toho že je zde všude nadbytek parazitů je deprese u; politiky, ekonomiky, morálky, filosofie, umění, vědy, techniky, rodiny, psychiky, atd. vrcholem je veliká imigrace parazitů do EU, ze zaostalých svatých kultur, ve kterých se kamenuje Satan. Je třeba říci stop všem parazitům, a budeme muset v EU postavit veliké plynové komory, a veliká krematoria, pro tyto ekonomické parazity.
 
Zavede se zde inteligentní čipový kontrolní EU systém, který bude vše kontrolovat a bude tisknout seznamy parazitů, co skončí v plynových komorách, je třeba seškrtat náklady EU na kost, období ve které bylo možné snadno na EU a státech v EU parazitovat, musí už skončit. Nejsme v EU tak bohatí, abychom mohli šetřit na boji, s ekonomickými parazity.